Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diagnose; diagonal; dial do češtiny


diagnose = diagnostikovat (4. p.), určit diagnózu (2. p.), určit jako, popsat druh (biol.), zjistit diagnózu, rozpoznat, diagnostický, učinit diagnózu, rozpoznat chorobu, určit (nemoc; zjistit), určovat, rozpoznat nemoc

diagonal = úhlopříčka, diagonální, diagonála, úhlopříčně, šikmé pruhování, keprová vazba, příčka, šikmá opěra, příčel, uhlopříčka, příhradový, rozpěra


Next: diapason; diaper; diathermic; diatribe    diver; diverge; diverging; divers