Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad devoted do češtiny

devoted = oddaný; věnovaný; věnoval (zasvětil); věrný; zasvěcený; odsouzený ke zkáze; loajální; obětavý; nadšený; zaujatý; věnovaný (3. p., čemu)
most devoted = nejoddanější; nejvěrnější;

Příklady překladu slova "devoted" z webu:

Nighttimes were devoted to reading and television.  Večerní a noční hodiny věnovali četbě a televizi.
She is quite devoted to you.  Je vám velice oddána.
This girl had been devoted to him.  To děvče ho před časem milovalo.
You will become his most devoted vassal.  Stanete se jeho nejoddaněj­ším vazalem.
Frankenstein, but he was a good doctor and a devoted scientist.  Frankensteina, ale byl to dobrý lékař a zanícený vědec.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordewatering   dewaxing   diabetes   diagnosis   diagnostic   diagnostic connector   diagnostic link   diagnostic plug