Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad devolution; devolve; devotee; devotion do češtiny


devolution = převedení, postoupení, degenerace, přechod, převod, decentralizace, dědický nápad, sesutí

devolve = přejít (pravomoc, zodpovědnost ap.), padnout, svalit, převést (pravomoc, zodpovědnost ap.), přenést, upon, připadnout komu, převádět

devotee = ctitel, oddaný vyznavač, zbožný člověk, pobožnůstkář, nadšenec, zasvěcenec, fanoušek, přívrženec, stoupenec, vyznavač


Next: devour; devout; dew; dewater    disturb; disturbed; disturbing; disunion