Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad devils do češtiny

devils = ďábli; ďáblův; čertův; ďábelský kousek
red devils = melancholie; deprese;
red devils = rudí ďáblové; narkotika;

Příklady překladu slova "devils" z webu:

Devils and dragons?  Věříte na draky a čerty?
Foreign devils are shy.  Cizí ďáblové jsou nesmělí.
Kill the foreign devils ...  Zabte cizí ďábly...
All gods and all devils bear witness;  Všichni bozi i d'ábli jsou mi svědkem;
These're servants of the foreign devils and you all know them!  Podle zákona cizích ďáblů se počestní občané nemůžou šacovat!
But be quiet or you'll wake the dungstained foreign devils above!  Ale buď zticha, ať nevzbudíš ty zasrané cizí ďábly nad náma!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordevoted   dewatering   dewaxing   diabetes   diagnosis   diagnostic   diagnostic connector   diagnostic link