Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deviation do češtiny

deviation = úchylka; odchylka; výchylka; vymykání se; odbočení; deviace; odbočka; odchýlení se; oklika; odklon; vychýlení; zdvih; odbočná kolej; výklon; sexuální úchylka; sexuální deviace; vybočení; rozdíl; odklonění; tolerance; vychylování; úchylnost; odchýlení
actual deviation = skutečná odchylka; skutečná úchylka;
average deviation = průměrná odchylka; odchylka průměrná; střední odchylka;
compass deviation = úchylka kompasu; odchylka kompasu; kompasová odchylka;
initial deviation = odchylka počáteční;

Příklady překladu slova "deviation" z webu:

Sorry about the deviation.  Promiňte mi tu odchylku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordevice   devil   devil's tattoo   devils   devoted   dewatering   dewaxing   diabetes