Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad developed do češtiny

developed = vyvinul; vyvinutý; rozvinutý; vyvolaný; ujasněný; jasný; rozpracovaný; zjištěný; zastavěné území
highly developed = vysoce vyvinutý; důmyslný;

Příklady překladu slova "developed" z webu:

It developed a face, and opened a mouth.  Vytvořila si obličej a otevřela ústa.
They never developed properly.  Nevyvinuly se jaksepatří.
And he had developed no affinity for children.  Nevyvinula se u něho náklonnost k dětem.
My voice seemed to have developed an echo.  Můj hlas se odrážel od stěn cely.
Floyd hoped that he had not developed some medical problem.  Floyd jen doufal, že se z toho nevyklube nějaký zdravotní problém.
As time went on, our ape ancestors developed more complex tools.  Naši opičí předkové si postupně vyvíje­li stále složitější nástroje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeveloper   development   deviation   device   devil   devil's tattoo   devils   devoted