Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad develop do češtiny

develop = vyvinout (se); vyvíjet se; rozvinout se; projevit se; vyvinout se; rozvinout; odhalit; vyjít najevo; objevit se; pěstovat v sobě (nemoc); vypěstovat v sobě (nemoc); vyvolat (fotografii, film ap.); rozvíjet se; rozpracovat; zdokonalit; rozvést; zvelebit
advance develop = předběžný vývoj; předvývoj;

Příklady překladu slova "develop" z webu:

I could develop a real fondness for this dimension.  Tahle dimenze se mi líbí čím dál víc.
I'll have to develop new information sources.  Budu muset získat nové zdroje informací.
I'd rather wait, and develop ideas that already show promise.  Já raději počkám a rozvíjím myšlenky, které se už ukázaly jako slibné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeveloped   developer   development   deviation   device   devil   devil's tattoo   devils