Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad devastation do češtiny

devastation = zpustošení; devastace; zničení; poplenění; pustošení; zpustošení
forest devastation = devastace lesa; zpustošení lesa;

Příklady překladu slova "devastation" z webu:

War and devastation.  Válka a ničení.
He motioned at the devastation.  Ukázal směrem ke zkáze na pobřeží.
The men stared at the devastation.  Muži zírali na zkázu.
When he finally opened his eyes, it was to devastation.  Když konečně oči otevřel, hleděl na hotovou spoušť.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordevelop   developed   developer   development   deviation   device   devil   devil's tattoo