Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad detriment; detrimental; detrital; detritus do češtiny


detriment = újma, neprospěch, úkor, nevýhoda, úbytek, poškození

detrimental = zhoubný, na újmu, nápadník (nežádoucí), nevýhodný, v neprospěch, škodící, neprospěšný, narušující

detrital = nánosový, rozrušený, klastický, detritický, úlomkový, zbytkový

detritus = nánosy, suť (geol.), drť (geol.), úlomky, zlomky, zubní kámen, detrit, úlomkovitý materiál, horninová drť, nerostné usazeniny, aluviální splaveniny, odumřelá organická hmota


Next: deuce; deuced; devaluation; devalue    distinctness; distinguish; distinguishable