Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad determined; detonate; detonating; detonator do češtiny


determined = určený, rozhodnutý, předurčený, odhodlaný, rozhodný, zarytý, zamanuvší si, vytčený

detonate = vybuchovat, explodovat, třaskat, přivést k výbuchu, detonovat, vybouchnout, výbuch, detonace, klepat, odpálit (4. p.), roznítit (4. p.), třesknout

detonating = vybuchování, výbušný, explodující, třaskavý, výbuch, vybuchující, třaskající, třaskání, brizantní


Next: detour; detract; detraction; detractor    distension; distention; distil; distiller