Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad determination do češtiny

determination = rozhodnutí; stanovení; určení; odhodlání; odhodlanost; rozhodnost; směr; tendence; určování; vymezení; rozhodování; zjišťování; zánik práva; předsevzetí; zjištění; snaha; nález; ukončení; výměr; ukončení práva; rozhodné stanovisko; determinace; skončení
age determination = stanovení stáří; datování;
consumption determination = určení spotřeby; zjištění spotřeby;
rapid determination = rychlé stanovení; rychlé určení;
statical determination = statické řešení; statická určitost;

Příklady překladu slova "determination" z webu:

Vimes's look of bitter determination faded.  Elániúv výraz roztrpčeného odhodlání najednou vyhasl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeterrent   detinue   detonation   devastation   develop   developed   developer   development