Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deterioration; determinable; determinant do češtiny


deterioration = zkažení, zničení, degenerace (rasy), úpadek (umění), zvrhnutí (semene), rozrušování, chátrání, poškození, deteriorizace, obrus, porucha, vyčerpání

determinable = vymezitelný, předem určitelný, normovatelný, určitelný, zjistitelný, rozhodnutelný

determinant = určovatel, determinující člen, rozhodující činitel, určující, determinanta


Next: determinate; determinative; determine    dissonance; dissonant; distaff; distasteful