Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad detection do češtiny

detection = odhalení; detekce; pátrání; vypátrání; objevení; odkrývání; vyhledávání; odkrytí; odhalování; zjišťování; zjištění; demodulace; identifikační; průkaz; detekční; důkaz; rozlišovací; vyhledání; prokázání; limit detekce
diode detection = diodové usměrnění; diodová detekce;
error detection = detekce chyb; zjišťování chyb;
failure detection = detekce poruch; určení poruchy; lokalizace poruch;
fault detection = odhalení poruch; zjištění poruchy; vyhledání chyby;

Příklady překladu slova "detection" z webu:

The nearest spacer with detection gear is four days away.  Nejbližší křižník s detekčním vybavením je čtyři dny cesty odsud.
Our mission, first of all, is to evade detection by anyone.  Náš úkol, v první řadě, je nebýt zjištěni nikým.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordetector   detention   detergent   determination   deterrent   detinue   detonation   devastation