Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad detecting do češtiny

detecting = detekční; odhalování (2. p.); zjištění; naslouchací; čidlo; demodulace; element snímač; demodulující; detekce; čidlo

Příklady překladu slova "detecting" z webu:

This detecting business gets to you after a while, doesn't it.  Tahle detektivní práce, ta dá jednomu dost zabrat, co říkáš?
What about detecting people?  A co detekce lidí?
He was definitely detecting things.  Cítil, že opravdu odhaluje věci.
Was there some way of detecting dragons themselves?  Existoval způsob, jak draka odhalit co nejrychleji?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordetection   detector   detention   detergent   determination   deterrent   detinue   detonation