Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad detail do češtiny

detail = detail; podrobnost; vylíčit podrobně; jednotlivost; uvést podrobně; vyčlenit; součást; maličkost; podrobně popisovat; líčit; vyjmenovat; vypočítat; pověřit; přidělit; rozepsat; určit vojáka pro úkol; podrobný; rozpis denního zaměstnání; popsat; detailní
by detail = jednotlivě; vylíčit podrobně;
in detail = podrobně; jednotlivě; detailně; dopodrobna; po částech; v podrobnostech;
structural detail = konstrukční detail; stavební detail; for more detail = pro více podrobností; detailní;

Příklady překladu slova "detail" z webu:

Every detail of this parade had its significance.  Každičká drobnost měla v téhle přehlídce svůj význam.
The whole detail - everybody.  Celou skupinu - všechny.
I'll put a detail on it now.  Dobrá, řekl po chvíli, zařídím nezbytné detaily.
They're being examined in detail even now.  Ještě se detailně zkoumají.
He had never been a detail man himself.  On sám na detaily nikdy nebyl.
We will discuss it in more detail tomorrow.  Zítra to probereme podrobněji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordetails   detainer   detecting   detection   detector   detention   detergent   determination