Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad detachment; detailing; detain; detect do češtiny


detachment = odloučení, netečnost, odtržení, odpojení, objektivita, nestrannost, nezainteresovanost, vyčlenění (jednotky pro zvláštní úkol), lhostejnost, klid, detašování, objektivnost

detailing = rozpis, rozpracování projektu do detailů, řešení detailu, výkres výztuže, rozkreslování

detain = zadržet, nepustit, upoutat pozornost, zaujmout, držet ve vazbě (hlavně politické vězně), nechat čekat, nechat po škole, držet, zdržovat, mít věc, zajistit (4. p.), zatknout


Next: detectable; detective; detent; deteriorate    dissoluble; dissolute; dissoluteness