Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad detached do češtiny

detached = oddělil; oddělený; stojící o samotě; izolovaný; samostatný; nezaujatý; nestranný; o samotě stojící; stranou stojící; jednotlivý; netečný; indiferentní; objektivní; lhostejný; o samotě; odloučený; odvelený; uvolněný; odpojený; rozebraný; osamocený
be detached = být osamocen; stát na samotě (o domě); být oddělen;

Příklady překladu slova "detached" z webu:

A detached question.  Objektivní otázka.
The other players watched with detached admiration.  Ostat­ní hráči přihlíželi s odtažitým obdivem.
Japanese is just learning a new art, detached from the world .  Abyste japonštině rozuměl, musíte také japonsky myslet.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordetail   details   detainer   detecting   detection   detector   detention   detergent