Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad detach; detachable; detachedness; detaching do češtiny


detach = odtrhnout, odpojit, detašovat, odeslat, odvelet, vyčlenit, izolovat, odlučovat, sejmout, odstavit, uvolnit, vydělit (vyčlenit)

detachable = detašovatelný, vyčlenitelný, odtržitelný, sejmutelný, odmontovatelný, odklopný, výměnný, odpojitelný, snímatelný, demontovatelný, odnímatelný, rozebratelný

detachedness = separovanost, izolovanost, objektivnost, nezaujatost, nestrannost, netečnost


Next: detachment; detailing; detain; detect    dissociation; dissociative; dissolubility