Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad desuetude do češtiny

desuetude = vyjití z úzu; zastarávání; zánik obyčeje; odsíření
fall into desuetude = vyjít z užívání;
detached   detail   details   detainer   detecting   detection   detector   detention