Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad destruction do češtiny

destruction = ničení; zničení; zkáza; zánik; záhuba; destrukce; zhouba; rozklad; rozložení; zboření; rozrušení; vyvracení; zanikání; demolice; rozrušování; pustošení; porušení; shoření; zničené data
cause destruction = způsobit zničení; způsobit zkázu;
froth destruction = rozrušení pěny; zánik pěny;
mass destruction = masové zničení; hromadné ničení;

Příklady překladu slova "destruction" z webu:

The destruction was total.  Obraz zkázy byl naprosto úplný.
Presumably vessel destruction begins there as well.  Předpokládáme, že destrukce cév začíná také tam.
The locus of destruction was our point of departure.  Epicentrem bylo místo startu.
I did bring all this destruction with me.  To já jsem způsobil celou tu zkázu.
This was not the din of destruction but a shriek of white fury.  Tohle nebyl lomoz zkázy, ale výkřik čirého šílenství.
They sure as hell want to confirm the destruction of the sub.  Zatraceně jim záleží na tom, aby měli zničení ponorky potvrzené.
From the palace came the muffled sounds of complicated destruction .  Z paláce se ozývaly zvuky složitého ničení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordesuetude   detached   detail   details   detainer   detecting   detection   detector