Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad destroying do češtiny

destroying = ničení (2. p.); ničící; zabíjející; hubící; demolující; anděl zkázy

Příklady překladu slova "destroying" z webu:

Destroying him will be a service to mankind.  Ten, kdo ho zlikviduje, prokáže lidstvu službu.
Gathering and destroying information.  Získávání a ničení informací.
Dunross had considered destroying them.  Dunross už párkrát uvažoval, že je zničí.
You do not intend destroying me?  Nemáte v úmyslu mě zabít?
There are other ways of destroying a foe.  Nepřítel se dá ničit i jinými způsoby.
So he's saving the world and destroying it, all at once?  Takže on vlastně současně svět zachraňuje a ničí?
You think there'd be a value in destroying her honor?  Vy myslíte, že by to bylo nějak prospěšné, zničit její pověst?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordestruction   desuetude   detached   detail   details   detainer   detecting   detection