Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad destroyer do češtiny

destroyer = torpédoborec; ničitel; zhoubce; kazisvět; ničitelský; hrobník; ničitelka; samohybné dělo
tank destroyer = samohybný kanón; stíhač tanků;

Příklady překladu slova "destroyer" z webu:

Destroyer, she said.  Kazisvěte, vykřikla.
The destroyers were only five miles away now.  Torpédoborce teď byly jen pět mil odtud.
First a destroyer, then a cruiser.  Nejprve torpédoborec, pak křižník.
I'm my own destroyer, brother.  Jsem zároveň ničitel sebe sama, bratře.
And sinks one of our destroyers?  A potopí některý z našich torpédoborců?
A hunter submarine, a carrier, and two destroyers after him.  Jdou po něm ponorka, letadlová loď a dva torpédoborce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordestroying   destruction   desuetude   detached   detail   details   detainer   detecting