Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad destroyed do češtiny

destroyed = zničil; zničený; utracen; zničen požárem
be destroyed = být zničený; zaniknout; vzít za své; vzít zasvé;

Příklady překladu slova "destroyed" z webu:

You destroyed the originals?  Vy jste ty originály zničil?
Who had destroyed it?  Kdo ji zničil?
I know what destroyed them.  Vím, co je zničilo.
Is that why you've destroyed it?  Proto jsi ho zbořil?
You , not we, have destroyed this beautiful thing.  Byls to ty, ne my, kdo zničil všechny ty krásné věci!
One of our own craft was destroyed in the pursuit.  Při pronásledování jsme přišli o jeden stroj.
The break came right across that one symbol, and destroyed it.  Ten jeden symbol je zlomem přeťatý a zničený.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordestroyer   destroying   destruction   desuetude   detached   detail   details   detainer