Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad destroy; destructive; desultoriness; desultory do češtiny


destroy = zbořit, zpustošit, vyhladit, utratit (domácí zvíře), zabít, zrušit, pobít, zkosit (člověka, o nemoci), zahubit, hubit, kosit, rozrušit

destructive = ničivý, pustošivý, bořivý, zhoubný, ničivá síla, trhavý, zkázonosný, destrukční, ničící, rušivý, rozkladný, záporný

desultoriness = povrchnost, těkavost, přebíhavost, nepravidelnost, nesoustavnost, náhodnost, nepodstatnost, nedůležitost


Next: detach; detachable; detachedness; detaching    dissipate; dissipated; dissociable; dissociate