Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad destination do češtiny

destination = cíl (cesty); cíl cesty; osud; ustanovení; určení; místo určení; cíl jízdy; směr; cílový; destinace; cílový disk; určování; místo učení; cílová stanice; znak určení
ultimate destination = konečné místo určení; cílové určení; place of destination = místo určení;
point of destination = místo určení;
reach the destination = dosáhnout místa určení;

Příklady překladu slova "destination" z webu:

A destination would be nice.  Bylo by dobré znát aspoň směr.
Yet our destination was still a good two hundred meters away.  Náš cíl byl dobrých dvě stě metrů daleko.
Where the ultimate destination lay, men did not know.  Kde ležel cíl plavby, nikdo netušil.
After a time, their destination came in sight.  Po nějaké chvíli se jejich cíl objevil na obzoru.
When he got to his destination he did not tip the driver.  Když dorazil k cíli, nedal řidiči zpropitné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordestroyed   destroyer   destroying   destruction   desuetude   detached   detail   details