Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad despotism; dessert; destitute; destitution do češtiny


despotism = despocie, krutovláda, tyranie, absolutismus, zvůle, autokracie, násilnost, libovůle, despotizmus

dessert = moučník, zákusek, zmrzlina (po jídle), dezertní, pečivo

destitute = zbavený, opuštěný, bez prostředků, trpící nedostatkem, nuzný, postrádající, v bídě, nemající, v nouzi, na mizině, nemajetný, nuzácký

destitution = bída, chudoba, krajní nouze, nedostatek, nuzota, nouze, strádání, nuzáctví, chudáctví


Next: destroy; destructive; desultoriness; desultory    dissimilar; dissimilitude; dissimulate