Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad despoil; despond; despondency; despondent do češtiny


despoil = vyplenit, vyloupit, zbavit, oloupit, vydrancovat, obrat, oloupit o

despond = klesat na mysli, ztrácet naději, malomyslnět, malomyslnost, deprese

despondency = malomyslnost, deprese, melancholie, sklíčenost, tísnivost, zdrcení, zmalomyslnění

despondent = sklíčený, melancholický, skleslý, malomyslný, zmalomyslnělý


Next: despotism; dessert; destitute; destitution    disserve; dissever; dissidence; dissident