Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad despite do češtiny

despite = vzdor (2.p.); odpor; opovržení; zloba; zlá vůle; nehledě na; nehledíc na; nenávist; přesto; navzdor; navzdory tomu

Příklady překladu slova "despite" z webu:

Despite himself the assassin screamed.  Přes své odhodlání zabiják zařval.
Nothing, despite five minutes of trying.  Nic, přestože to zkoušeli pět minut.
Suddenly, now, despite all the precautions...  A najednou, přes veškerou opatrnost...
She was feminine despite this;  Přesto všechno působila žensky;
I smiled to myself despite my anger.  Přes svůj vztek jsem se pro sebe usmál.
Both men were sweating freely, despite the cold.  Oba muži se teď přes studené počasí silné potili.
If so, it was surely sexual, despite their denials.  Jestli ano, týkalo se to určitě sexu, i když to popřeli.
I am a rich man, and not despite your efforts unhandsome.  Jsem bohatý a i přes tvou snahu nejsem ošklivý.
In the lanternlight it looked a fine garment, despite its frayed hems.  Ve světle lampy vypadal přepychově i přes rozpárané švy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordespot   desquamation   destination   destroyed   destroyer   destroying   destruction   desuetude