Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad desperate; desperately; despicable; despise do češtiny


desperate = beznadějný, hrozný (počasí), zoufale, nebezpečný (ze zoufalosti), zuřivý, náruživý, strašný, všeho schopný, zoufale potřebující, zoufale potřebný, bezvýchodný

desperately = vážně, smrtelně, velmi naléhavě, intenzivně, nesmírně, naléhavě, velmi nutně

despicable = ohavný, mrzký, bídný, pohrdáníhodný, špatný, nešlechetný, prašivý, podlý

despise = opovrhovat (7. p.), štítit se, pohrdnout, štítit, ignorovat, nedbat, pohrdat čím, opovrhnout (7 . p.)


Next: despoil; despond; despondency; despondent    dissent; dissenter; dissentient; dissenting