Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad despair do češtiny

despair = zoufalství; zoufat si; beznaděj; ztratit naději; beznadějnost; skleslost; beznaděje; malomyslnost; zoufání; tísnivost; zoufat si nad
black despair = naprosté zoufalství; černé zoufalství;

Příklady překladu slova "despair" z webu:

Despair is growing.  Zoufalství stále roste.
His despair was almost complete.  Jeho beznaděj téměř dostoupila vrcholu.
From ecstasy to despair in the space of an hour.  Z extáze rovnou do zoufalství v jedné hodině.
The sight of her despair was like a wound to him.  Pohled na její zoufalství ho zabolel jako čerstvá rána.
A corner of the curtain of despair lifted.  V jeho zoufalství probleskla jiskřička naděje.
Duncan, he thought, his heart pounding with despair ...  Duncan, pomyslil si a srdce mu zoufale bilo...
For a moment there was nothing, and clear despair rose up in her mind.  Nejdřív se nic nedělo a v její mysli vyvstalo čisté zoufalství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordespatch   despite   despot   desquamation   destination   destroyed   destroyer   destroying