Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad desktop; desolate; desolation; desperado do češtiny


desktop = povrch stolu, stolní, pracovní plocha (stolu), deska psacího stolu, psací stůl, stolní deska, příruční

desolate = pustošit, dezolátní, vylidněný, zpustošit, vylidnit, nechat na pospas osudu, zpustlý, bezútěšný, skleslý, deprimovaný, skličující, opustit

desolation = bída, bezútěšnost, prázdnota, opuštěnost, skleslost, poušť, deprese, pusto, zármutek, zničení, prázdno, pustota


Next: desperate; desperately; despicable; despise    disseminated; dissemination; dissension