Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad desire do češtiny

desire = přát si; toužit; touha (též sexuální); přání; prosba; předmět touhy; být žádostiv; prosit; žádat; vyžadovat; toužení; chtít; dychtit; poručit; žádost; toužebný; toužit po; tužba; usilovat o (4. p.); touha po (6. p.)
beyond desire = nezkrotná tužba; nesnesitelná tužba;
compelling desire = neodolatelná touha; působivá touha;
secret desire = skryté přání; tajná touha;

Příklady překladu slova "desire" z webu:

I desire thee.  Po tobě toužím.
My only desire was this:  Mou jedinou touhou bylo toto:
What makes you desire to fight demons?  Proč chceš ty bojovat s démony?
The ardor of his desire drove him relentlessly;  Plamen vzrušení jej hnal neúnavně vpřed.
This is what we particularly desire to avoid.  A tomu se chceme vyhnout především.
He would not lie, had no desire to live a lie.  Nebude lhát, nechce žít ve lži.
Those who had felt it had no desire at all to feel it again.  A ti, co už ji pocítili, nestáli o to zažít ten pocit podruhé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordesired   despair   despatch   despite   despot   desquamation   destination   destroyed