Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad desirable do češtiny

desirable = žádoucí; žádaný; toužebný; vhodný; vyvolený (osoba); příslušník horních deseti tisíc; záhodný; kýžený; přitažlivý; potřebný; žádoucnost
most desirable = nejpřitažlivější; nejžádanější;

Příklady překladu slova "desirable" z webu:

Desirable to behave well then?  Je správné chování vůbec žádoucí?
It will be desirable to bathe if one is caught in the rain.  Je vhodné se vykoupat, pokud jste byli zastiženi deštěm.
It would be an incredibly desirable attraction.  To by byla neuvěřitelně přitažlivá atrakce!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordesire   desired   despair   despatch   despite   despot   desquamation   destination