Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad designed do češtiny

designed = navrhl; navržený; konstruovaný; záměrný; dimenzovaný; plánovitý; úmyslně
are designed = jsou navrženy; jsou konstruovány;
well designed = vyprojektovaný; zaměřený; dobře vymyšlený;

Příklady překladu slova "designed" z webu:

Whoever designed it was a genius.  Ten, kdo je navrhoval, byl génius.
My dad designed and made jewelry.  Táta navrhoval a dělal šperky.
It was not designed to be noticed.  Nebylo ani úmyslem, aby si toho někdo všiml.
But the library was designed for audio replication.  Ale knihovna byla navržena pro audiozáznamy.
Please remember that he was designed for curiosity.  Nezapomínejte, prosím, že se zvídavostí byl zkonstruovaný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordesigner   desirable   desire   desired   despair   despatch   despite   despot