Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad designator do češtiny

designator = označovatel; určovatel; označovač; indikátor; znak
concept designator = indikátor obsahu; označovač obsahu;
function designator = indikátor funkce; označení funkce;
designed   designer   desirable   desire   desired   despair   despatch   despite