Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad designation do češtiny

designation = označení (provozních prostředků); určení; jmenování; název; pojmenování; jméno; jmenování nástupce; místo; zatřídění; bližší udání; stanovení; indikace; ustanovení; záhlaví; určování; označování; klasifikace; naznačení; označovatel
cable designation = označení kabelu; značení kabelu;
item designation = označení prvku; označení provozního předmětu;
type designation = typové označení; označení typu;
designator   designed   designer   desirable   desire   desired   despair   despatch