Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad designate do češtiny

designate = určený (za); nastávající; budoucí; ustanovit; označený (jako); vyznačit; určovat; jmenovat; stanovit; designovaný; designovat; označovat; předurčit; jmenovaný; pojmenovat; stanovený; naznačený; signovat; indikovat; naznačovat; určit za; určit
chairman designate = designovaný předseda; budoucí předseda;
governor designate = designovaný guvernér; budoucí guvernér;

Příklady překladu slova "designate" z webu:

Wegener pointed to designate which was which.  Wegener ukázal prstem, který je který.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordesignation   designator   designed   designer   desirable   desire   desired   despair