Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad design do češtiny

design = design; náčrtek; navrhovat; návrh; plán; vzorek (dekorativní); načrtnout; plánovat; konstruovat; konstrukční typ; provedení; nákres; kresba; projekt; schéma; rozvržení; desén; vzor (dekorativní); střih (šatů, krejčovsky); záměr; model (šatů ap.); úmysl
architectural design = architektonické řešení; kompozice architektonická; architektonický projekt;
automated design = automatizované projektování; automatizované navrhování;
automobile design = konstrukce osobních automobilů; automobilová konstrukce;

Příklady překladu slova "design" z webu:

The design is really elegant.  Je to opravdu elegantní proces.
Did she design them?  Vytvářela návrhy ona?
The same exact design inlaid on the rosewood box.  Stejný symbol jako na truhlici z růžového dřeva.
I'm afraid they don't design flight decks for entertaining visitors.  Když ty pi­lotní kabiny stavěli, zřejmě nemysleli na naše hosty.
Gentle stared down at the design in the floor.  Jemný zíral na uspořádání na podlaze.
This revealed a longbow of ancient design and a quiver of arrows.  Pytlovina odhalila dlouhý luk starodávného typu a toulec šípů.
She wore a long brown robe with serpentine design at the hem.  Obrátil obličej ke stropu a zakřičel:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordesign engineer   design load   design speed   designate   designation   designator   designed   designer