Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad desiccation; designing; desintegrace; desinter do češtiny


desiccation = sušení, vysychání, sesychání, uvadání, vadnutí, zaschlina, uschlá hmota, vyschnutí, vysoušení, odvodňování, vysýchání, desikace

designing = navrhující, intrikářský, navrhování, zákeřný, kreslení, metoda navrhování, záludný, návrhářství, rýsující, potměšilý, konstrukční činnost, návrhářské práce

desintegrace = rozložit, rozdrobit, rozdrobit se, rozmělnit, dezintegrovat, rozmělnit se


Next: desinterested; desinterestedness; desist; desk    disrupting; disruption; disruptive; dissect