Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deserter; desertion; desiccant; desiccate do češtiny


deserter = přeběhlík, utečenec, uprchlík, odpadlík, vojenský zběh, zběh, zběhlý voják, dezertérka

desertion = zběhnutí, nesplnění, opuštění, zběh, dezertér, svévolné opuštění, zanedbání povinné výživy, opuštění společné domácnosti, přeběhnutí, přeběhlictví, dezertérství

desiccant = sušivo, sušidlo, vysušující, vysoušecí prostředek, pohlcovač vlhkosti, vysoušedlo, desikant, vysoušecí, sušicí prostředek, vysoušecí činidlo


Next: desiccation; designing; desintegrace; desinter    disrespect; disrobe; disrupt; disrupted