Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad description do češtiny

description = popis; popsání; vylíčení; opis (křivky ap.); vlastnost; charakteristické rysy; druh; jakost; typ; označení; líčení; pojmenování; dráha; opsání; deskriptor; značka; popisový; opisování; popisný; popiska; popisek; popis (2. p.)
book description = popis knihy; bibliografický záznam;
document description = popis dokumentů; záznam dokumentů;
environment description = popis okolí; popis vybavenosti;
field description = popis pole; polní náčrt; funkční popis; pracovní náplň;

Příklady překladu slova "description" z webu:

The description fits perfectly.  Popis přesně sedí.
But that description oversimplified.  Ale ten popis příliš zjednodušoval.
We have a description here.  Tady je popis.
No games of any description were allowed:  Nebyly povoleny žádné hry:
The last sentences of the description say:  Závěr reportáže zní:
McCaslin agreed to put the girl's description on the wire.  McCaslin souhlasil, že nechá rozhlásit dívčin popis.
They won't last long if we've got a good description of the vehicle.  Nevydrží dlouho, když máme správný popis toho auta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordescriptor   desiccator   design   design engineer   design load   design speed   designate   designation