Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad descent do češtiny

descent = sestup; svah; původ; rodová linie; sestupování; stráň; spád; klesání; sklon; rod; útok; nájezd; nápor; vpád (náhlý); generace; převod dědictví; sjezd; seskok; pokles; úpadek; degradace; klesat; jízda po spádu; napadení; dědický nápad; dědičný nárok
forced descent = nucené klesání; vynucené klesání;
gradual descent = sestup; postupný sestup;
spiral descent = sestup ve spirále; spirála;
uncontrolled descent = neřízený sestup; neřízené klesání;

Příklady překladu slova "descent" z webu:

Begin descent to flight level two eight zero.  Zahajte sestup na dvaosm-nula.
We are beginning descent now.  Zahajujeme sestup.
He halted the powered descent and checked for buoyancy.  Zastavil sestup s motory a zkontroloval vztlak.
I want to time our rate of descent on the stairway.  Chtěl bych odhadnout rychlost našeho sestupu po schodišti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordescription   descriptor   desiccator   design   design engineer   design load   design speed   designate