Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad descending do češtiny

descending = sestupný; sestupně; klesající; sestup; klesání; snášející se; doléhající; scházející; sjíždějící; sklánějící se; slézající; sestupování; pokles; sjíždění; sestupující; sestupná aorta

Příklady překladu slova "descending" z webu:

The descending line of light reached the equator;  Sestupná světelná přímka dosáhla rovníku;
We were descending slowly.  Pomalu jsme sestupovali.
At last we heard the doctors descending the stairs.  Konečně jsme zaslechli doktory, kteří sestupovali ze schodů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordescent   description   descriptor   desiccator   design   design engineer   design load   design speed