Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad descend; descendant; describe; descry do češtiny


descend = sestupovat, sklánět se, sjet, stékat, upadnout, klesnout, klesat, pocházet, svažovat se, udeřit, přepadnout, přejít (na koho, o dědictví)

descendant = následovník, následník, produkt, prapotomek, descendent, produkt rozpadu

describe = popsat (4. p.), charakterizovat, kvalifikovat, vylíčit, líčit, vystihnout, opsat (kružnici, mat., geom.), narýsovat, opisovat, nakreslit, označit, reprodukovat (4. p.)


Next: desensitization; desensitize; desert; deserted    disqualification; disqualify; disquiet