Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad derogation; derogative; derogatory; derrick do češtiny


derogation = ublížení, křivda, zmenšení, pokles, poškození, zlehčení, pohrdání, újma, derogace, zrušení, vyhýbání se, hanba

derogative = způsobující újmu, škodlivý, hanlivý, zlehčující, ponižující, nactiutrhačný

derogatory = pohrdavý, utrhačný, škodlivý, pohrdlivý, zlehčující, nesrovnávající se, způsobující újmu, ponižující, nactiutrhačný


Next: desalination; descale; descaling; descant    dispossessed; dispossession; dispraise