Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad derivation; derivative; derive; derogate do češtiny


derivation = odvozování, odvození, odvozenina, derivace (mat., jaz. ap., derivát, odváděč, úchylka, přípojka, odvozené slovo, odbočka, odbočení, přemostění

derivative = odvozený, nepůvodní, derivovaný, odvozené slovo, derivace (též jaz.), sekundární, druhotný, derivační, odvozený cenný papír, derivát, odvozovací, odvozená funkce

derive = odvodit, pocházet, derivovat, získat, čerpat, mít, dovodit, plynout, odvádět, překlenout, odbočovat, pocházet z


Next: derogation; derogative; derogatory; derrick    disport; disposable; dispose; dispossess