Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad derating; derelict; dereliction; deride do češtiny


derating = snížení výkonu (redukce), podtížení, zanášení, snížení, odlehčení

derelict = lidská troska, vyvrhel, opuštěná loď (na moři), opuštěná věc, věc bez majitele, plovoucí vrak (o lodi na moři), vyděděnec, bez pána (opuštěný), zpustlý, nepoužívaný, nepozorný, troska

dereliction = opuštěnost, zanedbání (úmyslné), opominutí, zpronevěření se (čemu), ústup moře, provinění, chyba, devastace, derelikce, opuštění věci, vzdání se věci, zanedbání povinnosti


Next: derivation; derivative; derive; derogate    displaced; displayed; displease; displeasure