Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deputy do češtiny

deputy = zástupce (2. p.); náměstek; delegát; zmocněnec; poslanec (mimo Velkou Británii); zastupující; zplnomocněnec; důlní technik; náhradník; vice-; náměstkyně; delegátka; bezpečnostní dozorce; zástupce předsedy
by deputy = z pověření; v zastoupení;

Příklady překladu slova "deputy" z webu:

His deputy star glittered importantly on his chest.  Na hrudi mu důležitě zářila hvězda zástupce šerifa.
Here, the deputy said, turn in on this gravel.  Tady, řekl pomocník šerifa, zahněte na tu štěrkovou cestu.
Give me a deputy to drive.  Dejte mi řidiče.
Jack, you're going to retire a deputy director.  Jacku, do důchodu půjdeš jako zástupce ředitele.
Post these up on the wall there, the deputy instructed.  Vyvěste to tady na stěnu, instruoval ho zástupce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordescending   descent   description   descriptor   desiccator   design   design engineer   design load