Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad depth do češtiny

depth = hloubka; hlubina; propast; šířka (přen.); střed; výška; hloubkový; stavební výška; hluboký; temnost; síla; mocnost; tloušťka; velikost; hlubinný; ostrovtip; prohlubeň; prohloubení; hloubka vrtu; hloubka uložení; hlubinná puma
effective depth = efektivní hloubka; statická výška průřezu;
penetration depth = hloubka vniknutí; hloubka pronikání;
selected depth = vybraná hloubka; zvolená hloubka;
skin depth = hloubka vnikání; hloubka vniknutí; hloubka proniknutí;

Příklady překladu slova "depth" z webu:

Depth of field.  Hloubka pole.
His depth is changing.  Jeho hloubka se mění.
Make your depth six hundred feet.  Sestupte do dvou set metrů.
Looks like a depth gauge.  Vypadá to na hloubkoměr.
Diving officer, make your depth twelve hundred feet.  Ponořit do čtyř set metrů.
The mirrors lied about the depth of the room;  Zrcadla stála kolem středu místnosti.
I hear hull creaking noises, his depth is changing.  Slyším skřípání trupu, jeho hloubka se mění.
It could detect a submarine to a depth of two hundred feet.  Mohl najít ponorku v šedesátimetrové hloubce.
Dunross hesitated and his eyes crinkled with the depth of his smile.  Dunross zaváhal a kolem očí mu naskočily vějííř ry smíchu.
She was cruising in a fivemile circle at a depth of two hundred feet.  Plul v kruzích pět mil v průměru, v hloubce téměř sedmdesáti metrů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeputy   descending   descent   description   descriptor   desiccator   design   design engineer