Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deprive; deprived; depute; deputyship do češtiny


deprive = vyvlastnit, připravit (koho o co), oloupit, sesadit z úřadu, zbavit hodnosti, sesadit, připravit o něco, zbavovat, oloupit o

deprived = žijící bez lásky a péče, sociálně hendikepovaný, sociálně deprimovaný, žijící bez lásky, sociálně handicapovaný, zbavený, zbavil, chudinský

depute = delegovat zástupce, delegovat, ustanovit zástupcem, pověřit, přenést (plnou moc)


Next: derail; derange; deranged; derangement    dispensatory; dispense; dispersal; disperse